ลงทะเบียนสำหรับผู้เขียน (การนำเสนอแบบออนไซต์)

(ลงทะเบียนและชำระเงิน)

ค่าลงทะเบียน

ประเภท*ลงทะเบียนล่วงหน้า (25 กันยายน – 25 ตุลาคม 2566)ลงทะเบียนปกติ (ตั้งแต่ 30 ตุลาคม 2566)
บทความภาษาไทย (ผู้นำเสนอ)5,500 บาท7,000 บาท
ผู้เข้าร่วมงาน
หมายเหตุ: ให้เลือกลงทะเบียนเข้าร่วมงาน InCIT2023 แบบ Participant
7,000 บาท7,000 บาท
*สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2566
  • การโอนเงินค่าลงทะเบียน จะต้องโอนให้เป็นสกุลเงินบาท เต็มจำนวน ตามขั้นตอนการชำระเงินด้านล่าง

ขั้นตอนการชำระเงิน

ท่านสามารถเลือกช่องทางการชำระค่าลงทะเบียนได้ 2 วิธี

1.โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของสมาคมฯ (recommended)

>>>>> ๐ โปรดศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนจาก <คู่มือ>

>>>>> ๐ ระบบลงทะเบียน: http://register.widesm.com/modules/reg/incit2023.aspx

2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

>>>>>หมายเหตุ: อัตราค่าลงทะเบียน จะถูกรวมค่าบริการบัตรเครดิตอีก 3.5%

>>>>> ๐ โปรดศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนจาก <คู่มือ>

>>>>> ๐ ระบบลงทะเบียน: http://register.widesm.com/modules/reg/incit2023.aspx

ติดต่อเลขานุการประชุมได้ที่ 
อีเมล : ncit2023@mfu.ac.th
ที่อยู่ : สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทร : 053916741